Shopping Cart now in your cart 0 items
airmax certified
Purchase Form
Ubiquiti Price List
products promotion
wifi hotspot product
point to point product
     
Tell A Friend


Tell someone you know about this product.
Top » Catalog » RD-5G26 » Ubiquiti RocketDish 5G26
[RD-5G26]
images/UBIQUITI_ROCKETDISH_5G26.gif
Price : ฿0
Model : RD-5G26
Manufacturer : Ubiquiti
Weight : 999.99g
Made In : China
Warranty : 1Y
Quantity : 0
Status : Out Of Stock
**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Ubiquiti RocketDish 5G26 àÊÒÍÒ¡ÒÈẺµÔ´µÑé§ÀÒ¹͡ ¡ÃШÒÂÊÑ­­Ò³áºº·ÔÈ·Ò§-ÃÐÂÐä¡Å Ẻ¨Ò¹·Öº (Solid Dish) ¤ÇÒÁ¶Õè 5.0 GHz ÍѵÃÒ¢ÂÒ 26 dBi ÃÐÂзҧÃѺ-Êè§ÊÙ§ÊØ´ 30.0-40.0 ¡ÔâÅàÁµÃ, àÊÒẺ 2x2 MIMO ÃͧÃѺ¡ÒÃÃѺ-Ê觢éÍÁÙÅẺ Dual-Chain ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ÊØ´ 270 Mbps àËÁÒÐÊÓËÃѺàª×èÍÁµèÍÃÐËÇèÒ§ÍÒ¤ÒÃÃÐÂÐä¡ÅÁÒ¡ áÅеéͧ¡ÒäÇÒÁ˹Òá¹è¹ã¹¡ÒÃÃѺ-Ê觢éÍÁÙÅÊÙ§ (ãªéÃèÇÁ¡ÑºÍØ»¡Ã³ì UBiQUiTi Rocket M5 )
 
Specification
Frequency Range
4.90-5.90 GHz
Gain 28.0 - 30.25 dBi
Polarization Dual Linear
Cross-pol Isolation 35dB min
Max VSWR 1.4:1
Hpol Beamwidth (3dB) 5 deg
Vpol Beamwidth (3dB) 5 deg
Elevation Beamwidth 8 deg
F/B Ratio -34dB
ETSI Specification EN 302 326 DN2
Dimensions 3 648mm diameter
Weight 1.1 kg
Wind Survivability 125 mph
Windloading 120mph
 
Picture

 

 

 

 


This product was added to our catalog on Wednesday 23 November, 2011.
Reviews