ติดตั้ง WiFi Hotspot ภายในอาคาร ทำอย่างไร
 
Wifi HotSpot
 
WiFi HotSpot คือ บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบสาธารณะความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีของ Wireless LAN ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้บริการ WiFi HotSpot กันมากขึ้นเรื่อยตามแหล่งธุรกิจ อาทิ สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และ อาคารสำนักงาน โดยใช้เทคโนโลยีบรอดแบนด์ผสมผสานกับเทคโนโลยีไร้สาย (WI-FI ) ทำให้คุณออนไลน์ได้ทุกที่ , รับส่งอีเมล์ , ดาวน์โหลดข้อมูล หรือติดต่อธุรกิจกับใครๆได้อย่างสะดวกสบายในสถานที่ที่มีบริการ WiFi HotSpot
 
ประโยชน์ของ WiFi HotSpot เมื่อนำไปใช้กับสถานประกอบการ
 • เพิ่มคุณภาพและการบริการที่ดีของสถานประกอบการ ทำให้ดึงดูดมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น
 • มูลค่าของค่าเช่าเพิ่มขึ้น ทำให้อาคารของคุณได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ
 • เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการให้บริการที่ทันสมัย
 • มีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกทาง
 •  
  ข้อมูลที่นำเสนอสำหรับการติดตั้ง Wifi HotSpot เป็นการติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ทั่วไป ไม่ใช่อุปกรณ์ระดับ Enterprice
   
  การติดตั้ง WiFi HotSpot ภายในอาคาร ต้องมีอะไรบ้าง ?
   
  Wifi HotSpot
   
  การติดตั้ง WiFi HotSpot สำหรับติดตั้งภายในอาคาร เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนท์ หอพัก มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้
  1. สัญญาณ Internet เป็นสัญญาณอินเตอร์เน็ทจากผู้ให้บริการ เช่น True,TOT,3BB,CAT ผู้ที่ต้องการจะติดตั้งต้องไปติดต่อสอบถามก่อนว่าพื้นที่ที่ต้องการใช้งานมีผู้ให้บริการค่ายไหนให้บริการบ้าง
  2. Router อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต หน้าที่หลักของ Router คือการหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น รวมถึงทำหน้าที่ในการแชร์อินเทอร์เน็ตให้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องลูกข่าย 
  3. Autentication Server ทำหน้าที่ควบควมการใช้งานอินเตอร์ กำหนดแบรนวิธ กำหนดระยะเวลาการใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลการใช้งานตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
  4. Ethernet Switch ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง Access Point เข้ากับเครื่อง Server
  5. สาย LAN ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในระบบให้สามารถสื่อสารกันได้
  5. Access Point ทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยติดตั้งในชั้่นต่างๆ ของอาคาร
   
  Wireless Access Point สำหรับติดตั้ง Wifi Hotspot รองรับจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้มากสุดเท่าไหร่ ?
   
  อุปกรณ์ Wireless Access Point ที่ใช้สำหรับติดตั้ง wifi hotspot ในที่นี้ไม่ใช้อุปกรณ์ในระดับ Enterprise ซึ่งอุปกรณ์โดยทั้วไปจะรองรับการใช้งานพร้อมๆ กัน ประมาณ 25-30 Device เนื่องจากมีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำที่ไม่สูงมาก
   
  Wifi HotSpot
   
  เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นให้เปรียบเทียบการบรรทุกสินค้าของรถบรรทุก สมมุติมีสินค้าที่ต้องการบรรทุก 20 ตัน รถบรรทุกขนาดเล็กบรรทุกได้มากสุด 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถบรรทุกได้ทั้งหมด 20 ตัน ถ้านำสินค้าทั้งหมด 20 ตัน มาบรรทุกในรถบรรทุกขนาดเล็กก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนื่องจากเกินน้ำหนักที่รถจะรับได้
   
  Wifi HotSpot
   
  Wireless Access Point ทำงานอย่างไร ?
   
  การทำงานของ Wireless Access Point ก็เหมื่อนกับคน 2 คนคุยกัน มีการโต้ตอบกันตลอดเวลา ถ้า Access Point กับอุปกรณ์รับสัญญาณอยู่ห่างกันหรือมีเสียงอื่นมารบกวนก็จะทำให้คุยกันไม่รู้เรื่อง นั่นหมายความว่าคุณภาพการใช้งานจะลดลง
   
  Wifi HotSpot
   
  Wifi HotSpot
   
   
  การติดตั้ง Wifi Hotspot ให้สัญญาณครอบคลุมทั่วพื้นที่ใช้งาน?
  การกระจายสัญญาณไวร์เลส จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1.Coverage Area คือ พื้นที่ที่สัญญาณไวร์เลสครอบคลุม ซึ่งการใช้งานในพื้นที่นี้จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ เช่น Wireless UAB Adapter
  2.Service Area คือ พื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ การติดตั้ง Wifi Hotspot เราจะสนใจ Service Area เป็นหลัก
   
  Wifi HotSpot
   

  Wifi HotSpot

   
  เพิ่มความเสถียรให้ระบบ WiFi HotSpot จะทำอย่างไร ?
   
  Wifi HotSpot
   
  การติดตั้งในรูปแบบนี้จะเหมือนกับการติดตั้งในรูปที่ 1 แต่จะเพิ๋ม อุปกรณ์ Load Balance เข้ามาเพื่อใช้สำหรับรวมสัญญาณอินเตอร์เน็ท 2 เส้นเข้าไว้ด้วยกัน เช่น อินเตอร์เน็ท เส้นที่ 1 ความเร็ว 50MB อินเตอร์เน็ท เส้นที่ 2 ความเร็ว 50MB เมื่อผ่าน Load Balance แล้ว ความเร็วจะเท่ากับ 100MB
   
  Wireless Access Point แบบ 1 ย่านความถี่ และ 2 ย่านความถี่ ต่างกันอย่างไร ?
   
  Wifi HotSpot
   
  Wifi HotSpot
   
  สิ่งกีดขวางมีผลต่อการรับสัญญาณหรือไม่ ?
  การใช้งาน WiFi HotSpot สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสิ่งกีดขวางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผนังห้อง ประตู ตู้เอกสาร สิ่งเหล่านี้อาจจะมีคุณสมบัติในการลดทอนและดูดซับคลื่น ทำให้คลื่นเดินทางไปไม่ถึงปลายทางที่ต้องการหรือเดินทางไปถึงแต่ความแรงของสัญญาณอยู่ในระดับที่อ่อนมาก การติดตั้ง WiFi HotSpot จะต้องคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ด้วย
   
  Wifi HotSpot
   
  จากรูป ห้องแบบที่ 1 จะรับสัญญาณ WiFi HotSpot บริเวณพื้นที่ใช้งานได้น้อยกว่าห้องแบบที่ 2 เนื่องจากมีห้องน้ำขวางอยู่ ปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการเลือก Access Point ที่มีกำลังส่งสูงเพื่อให้ทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดียิ่งขึ้น
   
  ประเภทสิ่งกีดขวาง อัตราการลดทอน (dB)
  2.4 GHz 5 GHz
    ผนังเบา ผนังยิปซัม 3-4 3-4
    พาร์ติชันกั้นห้อง 2-5 4-9
    ประตูไม้ 3-4 6-7
    กำแพงอิฐ / คอนกรีต 6-18 10-30
    กระจกหน้าต่างไม่เคลื่อบสะท้อนแสง 2-3 6-8
    ประตูเหล็ก 13-19 25-32

  แหล่งที่มา : หนังสือ ออกแบบและติดตั้งระบบ Wireless LAN 2nd Edition
   
   
  การออกแบบเครือข่าย Wireless HD มีข้อที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้
  1.เลือก AP ที่มีความเร็วสูงที่สุดที่มีในท้องตลาด อย่างน้อย  N ถ้า AC ได้จะหล่อมาก
  2.ระบบเครือข่ายไวไฟต้องรองรับความถี่ย่าน 2.4 และ 5GHz โดยที่สำคัญ  AP ต้องมีคุณสมบัติที่ผลักผู้ใช้งานที่รองรับย่าน 5GHz ไปเกาะกับ AP ที่โหมด 802.11an/ac ก่อน เพราะย่าน 5GHz มี Channel มากกว่า ซึ่งมักจะมี Interference ต่ำกว่า และมีความเร็วเฉลี่ยที่สูงกว่าย่าน 2.4GHz อย่างแน่นอน
  3.ความแรงภาคRFของตัว AP ไม่มีความสำคัญ Wireless HD จะต้องลดขนาดของ Service Cell ให้มีพื้นที่เล็กที่สุด โดยทำได้สองวิธีคือ การกำหนดความแรงของสัญญาณ และการกำหนดค่า RSSI ต่ำสุดที่อนุญาตให้ผู้ใช้เกาะได้หรือ Minimum Associated Rate ( EnGenius AP สามารถทำได้ทั้งสองวิธีนี้)
  4.Client Load-Balancing ระหว่าง AP ภายในพื้นที่ หรือการกระจายการใช้งานของผู้ใช้งาน ให้เกาะ AP ทุกๆตัวที่ให้บริการ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเกาะที่ AP ใด AP หนึ่งเท่านั้น (EnGenius สามารถทำได้โดยการกำหนด Max Associate Client)
  5.การออกแบบเสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ครอบคลุมเป้าหมาย โดยอาจจำเป็นต้องติดตั้งเสาอากาศภายนอกแบบ Panel หรือติดตั้ง AP แนวตั้งบนฝ้า เป็นต้น
  6.มีระบบบริหารจัดการ Bandwidth  ในระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้โดยกำหนด Bandwidth per AP, Bandwitdh per User, Bandwidth per SSID (EnGenius Management Switch/AP สามารถทำได้สบายๆครับ)
  แหล่งที่มา : www.nvk.co.th
   
  อุปกรณ์ รูปภาพ เอกสาร
    Wireless Access Point
     EnGenius EAP300+PoE ความเร็ว 300Mbps กำลังส่ง 29dBm พอร์ตแลน 10/100Mbps Datasheet
     EnGenius EAP350+PoE ความเร็ว 300Mbps กำลังส่ง 29dBm พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EAP600 ความเร็ว 600Mbps (300+300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 29 dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 26 dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EAP900 ความเร็ว 900Mbps (450+450) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่งสูง 28dBm พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EAP17500 ความเร็ว 1,750Mbps (450+1,350) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่งสูง 28dBm พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EWS210AP ความเร็ว 300Mbps กำลังส่งสูง 29dBm พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EWS310AP ความเร็ว 600Mbps (300+300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 29dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 26 dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EWS320AP ความเร็ว 900Mbps (450+450) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 28dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 28 dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     EnGenius EWS360AP ความเร็ว 1,750Mbps (450+1,300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 28dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 28 dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     Ubiquiri UAP-AC ความเร็ว 1,750Mbps (450+1,300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 28dBm ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     Ubiquiri UAP-LR ความเร็ว 300Mbps กำลังส่ง 27dBm พอร์ตแลน 10/100Mbps Datasheet
     Ubiquiri UAP-PRO ความเร็ว 750Mbps (450+300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง 30dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 22dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     Linksys LAPN300 ความเร็ว 300Mbps กำลังส่ง 19dBm พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
     Linksys LAPN600 ความเร็ว 600Mbps (300+300) แบบ 2 ความถี่ กำลังส่ง dBm ย่านความถี่ 2.4GHz, 22dBm ย่านความถี่ 5GHz พอร์ตแลน 10/100/1000Mbps Datasheet
    Smart POE Switch (POE Switch คุณภาพสูง)
     EnGenius EGS2108P 8-Port Gigabit Smart Switch including 4-Port PoE 61.6w PoE power budget Datasheet
     EnGenius EGS2110P 8-Port Gigabit PoE Smart Switch with 2 Gigabit SFP 61.6w PoE power budget Datasheet
     EnGenius EGS5110P 8-Port Gigabit PoE Smart Switch with 2 Gigabit SFP 130w PoE power budget Datasheet
     Ubiquiti TS-8-PRO 8-Port PoE Pro ToughSwitch 60w PoE power budget Datasheet
    L2 Managed POE Switch
     EnGenius EGS5212FP 8-Port Gigabit PoE+ Layer 2 Switch with 2 Gigabit Uplink Ports & 2 Dual-Speed SFP 130w PoE Budget Datasheet
     EnGenius EGS7228P 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch with 4 Dual-Speed SFP 185w PoE Budget Datasheet
     EnGenius EGS7228FP 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch with 4 Dual-Speed SFP 370w PoE Budget Datasheet
     EnGenius EGS7252FP 48-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch with 4 Dual-Speed SFP 740w PoE Budget Datasheet
    Switch 10/100/1000 UnManage
     Cisco SG92-24 24 Ports 10/100/100 Mbps + 2 Combo Mini-GBIC Ports Unmanaged Desktop Gigabit Switch Datasheet
     Linksys LGS116 16-Port Desktop Gigabit Switch Datasheet
     Linksys LGS124 24-Port Gigabit Switch Datasheet
     DLink DGS-1016D 16-Port Gigabit Rackmountable Switch Datasheet
     DLink DGS-1024D 24-Port Gigabit Rackmountable Switch Datasheet
    Switch 10/100 UnManage
     DLink DES-1016D 16 Port 10/100 Desktop Switch Datasheet
     DLink DES-1024D 24 Port 10/100 Desktop Switch Datasheet
    Load Balance
     Linksys LRT224 LOAD Balance VPN Router รองรับ Internet 2 คู่สาย Datasheet
    Autentication Server + Software
     IBM X3250M5 Server Rack Type Datasheet
     IBM X31500M5 Server Tower Type Datasheet
     iBSG Box Server Datasheet
     เครื่อง PC Server Datasheet
    Software iBSG V3.5 Datasheet
   เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
     Leonics Exploer 1000VA Datasheet
   สายแลน
      Link US9015 CAT5E UTP Enhanced CABLE (350 MHz) Datasheet
      Link US9116 CAT6 UTP ULTRA (600 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, CMR Datasheet
   ตู้ Rack 19" แบบติดผนัง
        ขนาด 6U สูง 35cm. / ลึก 40cm.
        ขนาด 9U สูง 48.5cm. / ลึก 40cm.
        ขนาด 12U สูง 62cm. / ลึก 40cm.
  Datasheet
   อุปกรณ์ติดตั้ง
       ท่อ uPVC ยี่ห้อ HACO  
       รางพลาสติก  
       ท่ออ่อนพีวีซีชนิดหนา ยี่ห้อ HACO  
       ท่อเหล็กอ่อนร้อยสาย  
   
  ดูตัวอย่างงานติดตั้งก่อนตัดสินใจครับ ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง
   
  ท่านใดที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนขอรับบริการติดตั้งได้ที่นี่