วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Ubiquiti รับสัญญาณจาก True,3BB,ToT
Ubiquiti repeater
 

อุปกรณ์จะทำหน้าที่ NAT (Network Address Translation) ด้วย และมีฟังก์ชั่น DHCP ที่สามารถแจก IP Addresss ให้กับเครื่องลูกด้วย ในโหมดนี้ จะใช้ Wireless เป็น interface WAN และ ใช้พอร์ต RJ-45 เป็น interface LAN พูดง่ายๆก็คือเอาไว้แชร์ Wireless Hotspot นั่นเอง เช่นเมื่อต่อ TRUE Wi-Fi หรือ Spider Hotspot แล้วต่อไปยัง switch เพื่อแชร์ให้ computer ในบ้านเรานั้น

 
Firmware Version :  5.5 รองรับอุปกรณ์ : Ubiquiti รุ่น AirMax
Ubiquiti Rocket M5
Ubiquiti Rocket M2
Ubiquiti PowerBridge M5
Ubiquiti PicoStation M2HP
Ubiquiti NanoStation M5
Ubiquiti NanoStation M2
Ubiquiti NanoStation Loco M2
Ubiquiti NanoBridge M5
Ubiquiti Bullet M5HP
 
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์
 
1.ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตั้งค่า ให้อยู่ในวงแลนเดียวกับอุปกรณ์ Access Point โดย Access Point ค่า IP Address คือ 192.168.1.20 การตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ตามเอกสาร วิธีการตั้งค่า IP Address คอมพิวเตอร์ ครับ
 
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูปครับ
 
Ubiquiti Repeater Mode
 
3.ทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เลือกเมนู Start >> run
Ubiquiti Repeater Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
5. พิมพ์คำสั่ง ping 192.168.1.20  (ping เว้นวรรค192.168.1.20)และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดจะขึ้นข้อความตามรูปภาพครับ
Ubiquiti Repeater Mode
 

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์

 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 

3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้

Ubiquiti Repeater Mode
 

Basic Wireless Settings

      Wireless Mode : เลือก Station

      SSID : กดปุ่ม [Selected] เพื่อเลือกสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ

 
Ubiquiti Repeater Mode

เลือกสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อและกดปุ่ม [Lock to AP] ถ้ามีสัญญาณมากกว่า  1 ตัวให้เลือกค่าสัญญาณที่ติดลบน้อยที่สุด

หลังจากเลือกชื่อสัญญาณไวร์เลสที่ต้องการ ช่อง SSID และ Lock to AP MAC จะแสดงค่าโดยอัตโนมัติครับ

 
Ubiquiti Repeater Mode

      Channel Width : เลือก Auto 20/40 MHz

 

3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า

Ubiquiti Repeater Mode
 

3. เลือก Tab >> Network  และกำหนดค่าดังนี้

Ubiquiti Repeater Mode

Network Role

      Network Mode : Router ( ให้ PORT LAN เป็น router)

      Disable Network : None

 

WAN Network Settings

      WAN Interface : เลือก WLAN0

      WLAN IP Address : เลือก DHCP (รับ IP address ขา WAN อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับไร้สาย)  PPPOE ( รองรับการเชื่อมต่อไร้สายที่มาเป็น WISP) : Static ( FIX IP ขา WAN โดยผู้ใช้งานเอง)

      NAT : Click เครื่องหมายถูก (ทำเป็น Mode NAT คือทุก IP ฝั่งขา LAN วิ่งออกข้างนอกได้)

 

LAN Network Settings

      IP Address : 192.168.1.2 (กำหนดค่าอะไรก็ได้ครับ)

      Netmask : 255.255.255.0
      DHCP Server : เลือก Enable
      Range Start :  192.168.1.10
      Range End : 192.168.1.254
 

3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า

Ubiquiti Repeater Mode
 

ตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อ

 

หลังจาก Config อุปกรณ์รับสัญญาณเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่า Config ถูกต้องหรือไม่ครับ **ไม่ต้องดึงสายแลนออกนะครับ ณ ตอนนี้การเชื่อมต่อจะเป็นลักษณะนี้ครับ

 
Ubiquiti Repeater Mode
 

1. เลือก Tab >> Main

Ubiquiti Repeater Mode
 
Status

      SSID :  ชื่อสัญญาณไวร์เลสที่เชื่อมต่อ

      Signal Strength : ค่าระดับความแรงของสัญญาณที่ได้รับ ต้องห้ามเกิน –80 ไม่งั้นจะไม่สามารถเกาะสัญญาณได้ ให้ปรับทิศอุปกรณ์ Ubiquti แล้วกด Refresh เรื่อยๆเพื่อได้สัญญาณที่ดีที่สุดครับ

      Horizontal / Vertical : ค่าที่บอกว่าเราติดตั้งอุปกรณ์รับและอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณตรงกันมากน้อยแค่ไหน ค่านี้ถ้าจะให้ดีต้องต่างกันไม่เกิน +-3 ครับ ถ้าตั้งตรงกัน Signal Strength ก็จะเพิ่มขึ้นครับ

      Noise Floor : คลื่นระกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้า  ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ (เข้าใกล้ -100dBm)

      Transmit CCQ : ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ

      TX/RX Rate : คือ ค่าความเร็วในการรับส่งข้อมูล
 

Monitor

Click ที่ DHCP Client จะต้องได้ IP Address มาจาก ISP (ผู้ให้บริการ Internet) ในกรณีที่ไม่ได้ IP แสดงว่าอุปกรณ์ Access Point เรายังไม่สามารถเกาะสัญญาณอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณได้

 

ทดสอบการใช้งาน

 

1.ติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปนี้ครับ

Ubiquiti Repeater Mode
 

2. ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น “Obtain an IP address automatically” ตามรูปภาพ

Point To Point Mode
 

3.ตรวจสอบว่าได้รับการแจก IP Address หรือไม่ โดยเลือกเมนู Start >> run

Point To Point Mode
 

4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter

Point To Point Mode
 

5.พิมพ์คำสั่ง “ipconfig” และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะได้ค่าตามรูปภาพนึ้ครับ ตามตัวอย่าง จะได้ IP Address : 192.168.1.12

Point To Point Mode
 

6. ทดสอบเข้าใช้งานเว็บไซต์เมื่อเปิดเว็บไซต์ เข้ามายังหน้า Login ของผู้ให้บริการที่เราเชื่อมต่ออยู่ครับ

Ubiquiti Repeater Mode