วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Ubiquiti ในโหมด Access Point Repeater
Ubiquiti repeater
 
Firmware Version :  5.5 รองรับอุปกรณ์ : Ubiquiti รุ่น AirMax
Ubiquiti Rocket M5
Ubiquiti Rocket M2
Ubiquiti PowerBridge M5
Ubiquiti PicoStation M2HP
Ubiquiti NanoStation M5
Ubiquiti NanoStation M2
Ubiquiti NanoStation Loco M2
Ubiquiti NanoBridge M5
Ubiquiti Bullet M5HP
 
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์
 
1.ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตั้งค่า ให้อยู่ในวงแลนเดียวกับอุปกรณ์ Access Point โดย Access Point ค่า IP Address คือ 192.168.1.20 การตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ตามเอกสาร วิธีการตั้งค่า IP Address คอมพิวเตอร์ ครับ
 
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูปครับ
 
Ubiquiti Repeater Mode
 
3.ทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เลือกเมนู Start >> run
Ubiquiti Repeater Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
5. พิมพ์คำสั่ง ping 192.168.1.20  (ping เว้นวรรค192.168.1.20)และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดจะขึ้นข้อความตามรูปภาพครับ
Ubiquiti Repeater Mode
 
จดค่า Mac Address ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการทำ Repeater
ตัวอย่างนี้จะใช้อุปกรณ์ 2 ตัว ครับ
 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 
3.เลือกเมนู Tab >> Main และจดค่า WLAN0MAC (ค่า MAC Address) ของอุปกรณ์ทุกตัว
Ubiquiti Repeater Mode
 
วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ (ฝั่งต้นทาง)
 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 
3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
 
Basic Wireless Settings
      Wireless Mode : เลือก AP-Repeater
      WDS Peer : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ฝั่งปลายทาง ที่ได้จดเอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
      SSID : ชื่อสัญญาณ Wireless ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ตัวอย่างใช้ชื่อ Taladwireless
      Channel Width : เลือก 20 MHz
      Frequency, MHZ : เลือกค่าอะไรก็ได้ครับ ตามตัวอย่างเลือก 2412
 
Wireless Security  ถ้าต้องการตั้งค่า Password ใช้งานให้กำหนดค่าดังนี้ครับ
      Security : เลือก WEP **การทำ Repeater ใช้ได้เฉพาะ WEP เท่านั้น
      WEP Key : ใส่รหัสผ่านตามต้องการครับ
 
3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
 
4. เลือก Tab >> Network และกำหนดค่าดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
 
Management Network Setting
      Management IP Address : เลือก Static
      IP Address :   192.168.1.2
      **การตั้งค่า IP Address ควรตรวจสอบก่อนว่า IP ที่ต้องการตั้งไปซ้ำกับ IP ของอุปกรณ์อื่นหรือไม่ และไม่ควรตั้ง IP Address อยู่ในช่วงที่ Router  แจก IP Address  เช่น Router แจก IP ช่วง 192.168.1.50 ถึง 192.168.1.100  ช่วง IP Address นี้ คือ IP ที่ไม่สามารถตั้งให้กับ Access Point ได้
      Subnetmask : 255.255.255.0
      Gateway IP : 192.168.1.1
      **Gateway คือ ทางออก Internet ผมใส่ IP  ของ Modem Router  ลงไปเลยครับ
 
4.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
4.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
ณ ตอนนี้อุปกรณ์ฝั่งต้นทาง ค่า IP Address : 192.168.1.2
 
5.เลือก Tab >> Ubiquiti Logo เอาเครื่องหมายถูกช่อง airMAX Enable ออก  เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชั่น airMAX
Ubiquiti Repeater Mode
 
5.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
5.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
 
วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ (ฝั่งปลายทาง)
 
1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 
3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
 
Basic Wireless Settings
      Wireless Mode : เลือก AP-Repeater
      WDS Peer : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ฝั่งต้นทาง ที่ได้จดเอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
      SSID : ชื่อสัญญาณ Wireless ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ตัวอย่างใช้ชื่อ Taladwireless
      Channel Width : เลือก 20 MHz
      Frequency, MHZ : เลือกค่าอะไรก็ได้ครับ ตามตัวอย่างเลือก 2412
 
Wireless Security  ถ้าต้องการตั้งค่า Password ใช้งานให้กำหนดค่าดังนี้ครับ
      Security : เลือก WEP **การทำ Repeater ใช้ได้เฉพาะ WEP เท่านั้น
      WEP Key : ใส่รหัสผ่านตามต้องการครับ (ต้องใส่ให้เหมือนกับต้นทาง)
 
3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
 
4. เลือก Tab >> Network และกำหนดค่าดังนี้
Ubiquiti Repeater Mode
 
Management Network Setting
      Management IP Address : เลือก Static
      IP Address :   192.168.1.3
      **การตั้งค่า IP Address ควรตรวจสอบก่อนว่า IP ที่ต้องการตั้งไปซ้ำกับ IP ของอุปกรณ์อื่นหรือไม่ และไม่ควรตั้ง IP Address อยู่ในช่วงที่ Router  แจก IP Address  เช่น Router แจก IP ช่วง 192.168.1.50 ถึง 192.168.1.100  ช่วง IP Address นี้ คือ IP ที่ไม่สามารถตั้งให้กับ Access Point ได้
      Subnetmask : 255.255.255.0
      Gateway IP : 192.168.1.1
      **Gateway คือ ทางออก Internet ผมใส่ IP  ของ Modem Router  ลงไปเลยครับ
 
4.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
4.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
ณ ตอนนี้อุปกรณ์ฝั่งปลายทาง ค่า IP Address : 192.168.1.3
 
5.เลือก Tab >> Ubiquiti Logo เอาเครื่องหมายถูกช่อง airMAX Enable ออก  เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชั่น airMAX
Ubiquiti Repeater Mode
 
5.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
5.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า
Ubiquiti Repeater Mode
 
ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทาง
 
หลังจาก Config อุปกรณ์ฝั่งปลายทางเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่า Config ถูกต้องหรือไม่ครับ **ไม่ต้องดึงสายแลนออกนะครับ ณ ตอนนี้การเชื่อมต่อจะเป็นลักษณะนี้ครับ
Ubiquiti Repeater Mode
 
อุปกรณ์ฝั่งปลายทาง
 
1. เลือก Tools >> Ping
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. ทดสอบ Ping ไปยังอุปกรณ์ฝั่งต้นทาง โดยพิมพ์หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ฝั่งต้นทาง ตัวอย่างนี้ IP Address อุปกรณ์ฝั่งต้นทางคือ 192.168.1.2 และกดปุ่ม Start ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะขึ้นข้อมูลประมาณนี้ครับ
Ubiquiti Repeater Mode
 
2.เลือก Tab >> Wireless
Ubiquiti Repeater Mode
Transmit CCQ : ค่าคุณภาพการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้นทาง ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะต้องแสดงค่านี้ครับ
Monitor  >> Station : ข้อมูล Access Point ฝั่งต้นทาง ที่ Connect อยู่ครับ
 
อุปกรณ์ฝั่งต้นทาง
 
ทดสอบเหมือนกับอุปกรณ์ฝั่งปลายทางครับ แต่การทดสอบ Ping ไปยังอุปกรณ์ฝั่งปลายทาง ให้พิมพ์หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ฝั่งปลายทาง ตัวอย่างนี้ IP Address อุปกรณ์ฝั่งปลายทางคือ 192.168.1.3
 
ทดสอบการใช้งาน
 
การทดสอบการใช้งานโดยใช้สายแลน
 
1.ติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปนี้ครับ
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น “Obtain an IP address automatically” ตามรูปภาพ
Ubiquiti Repeater Mode
 
3.ตรวจสอบว่าได้รับการแจก IP Address หรือไม่ โดยเลือกเมนู Start >> run
Ubiquiti Repeater Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Repeater Mode
 
5.พิมพ์คำสั่ง “ipconfig” และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะได้ค่าตามรูปภาพนึ้ครับ ตามตัวอย่าง จะได้ IP Address : 192.168.1.12
Ubiquiti Repeater Mode
 
6. ทดสอบเข้าใช้งาน WebSite : www.taladwireless.com
Point To Point Mode
 
การทดสอบการใช้งานโดยใช้ไวร์เลส
 
1.เปิดหน้าต่าง Wireless Network Connection และเลือกชื่อสัญญาณไวร์เลสที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ และกดปุ่ม Connect
Ubiquiti Repeater Mode
 
2. กรอกรหัสผ่านในช่อง Network Key , Confirm network key  และกดปุ่ม Connect
Ubiquiti Repeater Mode
 
3.ตรวจการเชื่อมต่อ Double Click ที่ไอคอน Wireless Network Connection
Ubiquiti Repeater Mode
 
หน้าต่าง Wireless Network Connection >> Tab >> General  
Status : แสดงสถานะของเชี่อมต่อ
Network : ชื่อสัญญาณไวร์เลสที่เชื่อมต่อ
Ubiquiti Repeater Mode
 
IP Address : IP ที่ได้รับจาก Modem Router
Ubiquiti Repeater Mode
 
4.ทดสอบเข้าใช้งาน WebSite : www.taladwireless.com
Point To Point Mode