วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Ubiquiti ในโหมด Access Point
access point Mode
 
Firmware Version :  5.5 รองรับอุปกรณ์ : Ubiquiti รุ่น AirMax
Ubiquiti Rocket M5
Ubiquiti Rocket M2
Ubiquiti PowerBridge M5
Ubiquiti PicoStation M2HP
Ubiquiti NanoStation M5
Ubiquiti NanoStation M2
Ubiquiti NanoStation Loco M2
Ubiquiti NanoBridge M5
Ubiquiti Bullet M5HP
 
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์
 
1.ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตั้งค่า ให้อยู่ในวงแลนเดียวกับอุปกรณ์ Access Point โดย Access Point ค่า IP Address คือ 192.168.1.20 การตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ตามเอกสาร วิธีการตั้งค่า IP Address คอมพิวเตอร์ ครับ
 
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูปครับ
 
Ubiquiti Access point Mode
 
3.ทดสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เลือกเมนู Start >> run
Ubiquiti Access point Mode
 
4. พิมพ์คำสั่ง cmd และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Access point Mode
 
5. พิมพ์คำสั่ง ping 192.168.1.20  (ping เว้นวรรค192.168.1.20)และกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ผิดพลาดจะขึ้นข้อความตามรูปภาพครับ
Ubiquiti Access point Mode
 

ตรวจสอบ IP Address ก่อนตั้งค่า

 

ผมตรวจสอบ Modem Router ผม IP คือ 192.168.1.1

Ubiquiti Accesspoint Mode
 

เริ่มแจก IP จาก 192.168.1.10 ถึง 192.168.1.60  ดังนั้น IP Address ที่ผมไม่สามารถใช้ได้คือ 192.168.1.1 และ ช่วง IP 192.168.1.10-192.168.1.60 ครับ

Ubiquiti Accesspoint Mode
 

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์

1. เปิด Internet Explorer หรือ Chome พิมพ์ 192.168.1.20 บน URL และกดปุ่ม Enter
Ubiquiti Access point Mode
 
2. กรอก Username และ Password ดังนี้
Ubiquiti Access point Mode
Username : ubnt
Password : ubnt
Country : United State
Language : English
เลือก I agree to these terms of use และกดปุ่ม [Login]
 

3. เลือก Tab >> Wireless  และกำหนดค่าดังนี้

Ubiquiti Access point Mode
 

Basic Wireless Settings

      Wireless Mode : เลือก Access Point
      SSID : ชื่อสัญญาณ Wireless ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ตัวอย่างใช้ชื่อ Taladwireless
      Channel Width : เลือก 20MHz

 

Wireless Security  ถ้าต้องการตั้งค่า Password ก่อนการใช้งานให้กำหนดค่าดังนี้ครับ

      Security : เลือก WPA2 (แนะนำให้เลือกอันนี้ครับ)
      WPA Preshared Key : ใส่รหัสผ่านตามต้องการครับ

 

3.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า

Ubiquiti Access point Mode
 

4. เลือก Tab >> Network และกำหนดค่าดังนี้

Ubiquiti Access point Mode
 
Management Network Setting
      Management IP Address : เลือก Static
      IP Address :   192.168.1.2
      **การตั้งค่า IP Address ควรตรวจสอบก่อนว่า IP ที่ต้องการตั้งไปซ้ำกับ IP ของอุปกรณ์อื่นหรือไม่ และไม่ควรตั้ง IP Address อยู่ในช่วงที่ Router  แจก IP Address  เช่น Router แจก IP ช่วง 192.168.1.50 ถึง 192.168.1.100  ช่วง IP Address นี้ คือ IP ที่ไม่สามารถตั้งให้กับ Access Point ได้
      Subnetmask : 255.255.255.0
      Gateway IP : 192.168.1.1
      **Gateway คือ ทางออก Internet ผมใส่ IP  ของ Modem Router  ลงไปเลยครับ
 

4.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า

Ubiquiti Access point Mode
 
5.เลือก Tab >> Ubiquiti Logo เอาเครื่องหมายถูกช่อง airMAX Enable ออก
Ubiquiti Access point Mode
 

5.1 กดปุ่ม [Change] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.2 กดปุ่ม [Apply] เพื่อยันยันการบันทึกการตั้งค่า

Ubiquiti Access point Mode
 

ทดสอบการใช้งาน

 

1.เปิดหน้าต่าง Wireless Network Connection และเลือกชื่อสัญญาณไวร์เลสที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ และกดปุ่ม Connect

Ubiquiti Access point Mode
 

2. กรอกรหัสผ่านในช่อง Network Key , Confirm network key  และกดปุ่ม Connect

Ubiquiti Access point Mode
 

3.ตรวจการเชื่อมต่อ Double Click ที่ไอคอน Wireless Network Connection

Ubiquiti Access point Mode
 

หน้าต่าง Wireless Network Connection >> Tab >> General  

Status : แสดงสถานะของเชี่อมต่อ

Network : ชื่อสัญญาณไวร์เลสที่เชื่อมต่อ

Ubiquiti Access point Mode
 

IP Address : IP ที่ได้รับจาก Modem Router

Ubiquiti Access point Mode
 

ทดสอบเข้าใช้งาน WebSite : www.taladwireless.com

Point To Point Mode