วิธีการตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Windoxs XP
วิธีการตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Windoxs XP
 
1.เลือกเมนู Start >> Run
Config IP
 
2. พิมพ์คำสั่ง ncpa.cpl และกดปุ่ม Enter  
Config IP
 
3. Double Click เลือก Local Area Connection
Config IP
 
4. Click เลือก Properties
Config IP
 
5. Double Click เลือก Inernet Protocal(TCP/IP)
Config IP
 
6. Click เลือก "Use the following IP Address" และ กำหนดค่าดังนี้ครับ
Config IP
        IP Address : 192.168.1.xx  (xx หมายถึง ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ เช่น 192.168.1.100)
        Subnet mask : 255.255.255.0
        เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วก็ Click ปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกการตั้งค่า